Om ECC-nätverket

Konsument Europa är en del av EU-nätverket European Consumer Centres Network som består av konsumentkontor i 29 länder. Kontoren finns i varje EU-land samt i Island och Norge. Vi har även ett samarbete med ett konsumentkontor i Storbritannien. De olika ECC-kontoren finansieras av EU-kommissionen och nationella myndigheter. Konsument Europa medfinansieras av EU samt av Konsumentverket.

Hjälp till konsumenter över gränserna 

Konsumenter som har ett gränsöverskridande problem med ett företag inom EU, Norge eller Island kan kontakta ECC-kontoret i sitt land. Rådgivaren samarbetar med en kollega från ECC-kontoret i det land där företaget har sitt säte. På så sätt förenklas kommunikationen och rådgivaren i det andra landet kan kontakta företaget på landets officiella språk för att undvika språkproblem. Fördelen är också att kontoret kan etablera en kontakt med företaget och kan därför ha en bättre grund för att diskutera konsumenternas rättigheter. ECC-kontoren ger i första hand hjälp till självhjälp genom att informera konsumenterna om sina rättigheter och hur man kan gå tillväga för att ta tillvara dessa. Konsumenten måste därför ha reklamerat själv till företaget innan ECC-nätverket kan ingripa och medla. ECC-nätverket har inga tvångsåtgärder mot företag. Arbetet baseras på ett frivilligt samarbete med konsumenter och företag.

ECC-nätverket arbetar även med information till konsumenter genom olika kampanjer.

Vem kan vända sig till Konsument Europa? 

  • Konsumenter som bor i Sverige och har problem med en näringsidkare i ett annat EU-land, Norge eller Island kan vända sig till Konsument Europa. 

  • Konsumenter från ett annat EU-land som har problem med en svensk näringsidkare kontaktar ECC-kontoret i sitt land.

Läs mer om Konsument Europas arbete

Alla ECC-kontor

Här hittar du alla ECC-kontor i EU, Island och Norge samt konsumentkontoret ICC i Storbritannien.  

ECC-nätverkets arbete

Inom ECC-nätverket arbetar vi med gemensamma projekt, till exempel rapporter om bland annat e-handel och rättigheter för flygpassagerare. Genom kontakt med konsumenter går det att identifiera och kartlägga olika konsumentproblem samt bidra till utveckling och revidering av EU-lagstiftningen genom gemensamma ståndpunkter.

ECC-nätverket har regelbundna avstämningsmöten med kommissionen. För att koordinera och förbättra det löpande samarbetet i ärendehandläggningen och vid gemensamma projekt träffas ECC-kontoren regelbundet. Studiebesök och möten bidrar till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Sedan nätverket grundades 2005 har över en miljon konsumenter fått hjälp med sina gränsöverskridande konsumentproblem.

Se film om ECC-nätverkets arbete

Om nätverket på EU-kommissionens webbplats

Källa: Konsument Europa

Granskad: 22 januari 2024