EU kommissionen vill förbättra rättigheter för passagerare

Nyhet: Publicerad 20 maj 2024

EU-kommissionen har lagt fram nya initiativ för att förbättra resandet inom EU och stärka passagerares rättigheter.

Syftet med EU-kommissionens förslag

EU-kommissionen har presenterat nya initiativ för att göra resandet inom EU smidigare och mer rättvist för alla passagerare. Förslagen är avsedda att stärka passagerarnas rättigheter och se till att alla är medvetna om och kan utnyttja sina rättigheter fullt ut.

Varför är förslaget viktigt?

Trots att EU:s passagerarrättigheter berör över 13 miljarder resor varje år, är det många som inte känner till sina rättigheter eller hur de ska göra för att hävda dem. Undersökningar visar att endast en av tre passagerare känner till sina rättigheter och vart de ska vända sig om de vill hävda dem. Kommissionens mål är att öka medvetenheten och underlätta för passagerare att få tillgång till och hävda sina rättigheter. Huvudpunkter i förslaget:

  • Stärkta passagerares rättigheter: För att göra det enklare för passagerare att klaga och få pengarna tillbaka om en resa ställs in, även när biljetten är köpt via en mellanhand.

  • Bättre tillgänglighet för personer med funktionshinder: Flygbolag ska transportera assistenter utan extra kostnad, liknande regler som redan finns för tåg och båtresor.

  • Effektivare skydd för paketresor: Starkare rättigheter för resenärer, särskilt under kriser, med tydliga regler för återbetalning och handpenning.

  • Enklare tillgång till realtidsinformation: Resenärer ska få liveuppdateringar om förseningar och inställda avgångar, samt ytterligare information som cykelinkvartering på tåg.

  • Ett gemensamt europeiskt dataområde för rörlighet: För att förbättra tillgången och delningen av data som är viktigt för transporttjänster och policyer.

  • Förbättrade rättigheter vid multimodala resor: För att göra det lättare att kombinera olika transportsätt och förbättra skyddet vid störningar.

Nästa steg

Förslagen väntar på godkännande från Europaparlamentet och rådet. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har redan gett sitt stöd till förslagen. Mer information finns på EU:s webbplats

Källa: Konsument Europa

Till alla nyheter