Hantering av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer.

Offentlighetsprincipen

Konsument Europa är en del av Konsumentverket. Konsumentverket är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att den information du skickar till oss blir en allmän handling. Informationen kan på begäran lämnas ut, om inte uppgifterna omfattas av sekretess. Konsument Europa för inte dina uppgifter vidare i kommersiellt syfte och använder inte informationen för att spåra dig som besöker vår webbplats.

EU:s dataskyddsförordning GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsstater och innehåller regler för hur personuppgifter får behandlas. GDPR ersatte personuppgiftslagen i Sverige.

Mer information om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Integritet

I vår integritetspolicy som vi delar med Konsumentverket finns bland annat information om vårt personuppgiftsansvar, offentlighetsprincipen samt hur vi hanterar personuppgifter. 

Här kan du läsa integritetspolicyn i sin helhet

På Konsumentverkets webbplats kan du läsa om var vi samlar in personuppgifter, vad vi använder dem till och vad du ska göra om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också läsa om hur du kan få dina personuppgifter raderade.

Behandling av personuppgifter på Konsumentverkets webbplats

ECC-nätverket har en integritetsdeklaration. Den beskriver hur konsumentkontoren i nätverket hanterar personuppgifter från de personer som kontaktar ett konsumentkontor.

Integritetsdeklaration för ECC-nätverket

Källa: Konsument Europa

Granskad: 9 januari 2023