This section is not available in English

If you want to read the latest news in English, please visit the website of the European Commission. Go to the European Commission's website

Flygärenden – en stor fråga för ECC nätverket

Nyhet: Publicerad 13 november 2023

Under 2022 fick resenärer inom EU uppleva kaos på flera flygplatser runt om i Europa, med både förseningar och inställda flyg. Antalet försenade och inställda flyg ökade markant även i år och utmaningar kvarstår inom rese- och turistsektorn.

Orsakerna till problemen inom flygindustrin berodde på allt från underbemanning, strejker och tekniska problem, till ett problem med det automatiska flygplanssystemet vid en flygledningscentral i Storbritannien.

Stor ökning av ärenden inom området flyg

ECC-nätverket, som ECC Sverige är en del av, hjälper till med gränsöverskridande konsumentfrågor inom EU. Fram till dags dato 2023 har hela nätverket svarat på 30 345 ärenden inom rese- och turismsektorn. Över 50 procent av dessa fall gällde internationella flygningar. Dessutom ökade antalet användare som besökte sidan om flygförseningar ECC-nätverkets gemensamma webbplats med 843 procent jämfört med 2022, följt av en ökning med 200 procent av antalet besök på sidan om inställda flyg.

Oro för flygbolagens konkurser

Förutom flygstörningar har flygpassagerarna under de senaste åren tvingats hantera konsekvenserna av att flygbolag gått i konkurs. Eftersom flygpassagerare ofta inte är skyddade mot insolvens kan det hända att de inte kan flyga hem utan att behöva köpa dyra biljetter med ett annat flygbolag. Dessutom är det ofta inte möjligt att få återbetalning för de biljetter de köpt. Tillsammans med BEUC delade ECC-nätverket och partners inom resebranschen därför sin oro med Europeiska kommissionen i en gemensam uppmaning för att betona behovet av ett bättre skydd för flygpassagerare i händelse av insolvens.

Information till flygpassagerare

Då ECC-nätverket fortfarande tar emot en stor andel förfrågningar och klagomål om flygpassagerares rättigheter, fortsätter vi att informera konsumenter om deras rättigheter när de reser med flyg och vi ger dem juridisk rådgivning samt hjälper dem att lösa tvister som rör flygresor i EU. Nätverket fortsätter också att övervaka dessa fall, för att kunna förbättra den information vi tillhandahåller.

Source: ECC Sweden

Till alla nyheter