Resor inom EU

Konsument Europa informerar konsumenter om deras rättigheter och hjälper till om det dyker upp problem vid resor inom EU. Vi arbetar med frågor som rör passagerarrättigheter för resor med flyg, tåg, buss och båt. Vi arbetar också med frågor som rör paketresor och tidsdelat boende (timeshare). Vi kan också hjälpa till vid problem som kan uppstå vid bokning av hotell, hyrbil eller evenemangsbiljetter.

Vill du ha hjälp med en konsumentfråga?

Passagerarrättigheter

Konsument Europa har ett nära samarbete med Sveriges Enforcement Body (NEB) då vi är en del av Konsumentverket som ansvarar för detta uppdrag. Som NEB är Konsumentverket den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar ärenden enligt EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter. Vi samarbetar även med Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att hålla oss uppdaterad om aktuella avgöranden. Våra handläggare är även ledamöter i ARN.

Nätverksgemensamma projekt

Tillsammans med övriga länder inom ECC-nätverket arbetar vi aktivt för att uppmärksamma problem och påverka befintlig lagstiftning. Vi gör många gemensamma projekt. Vi samarbetar och drar lärdomar av varandra för att kunna hjälpa konsumenterna på bästa sätt.

  • Nätverket tog 2015 fram en rapport om flygpassagerarnas rättigheter. Där identifierade vi vad som orsakar störst problem för konsumenter. Rapporten visar att försenade och inställda flyg är det som orsakar störst problem. Rapporten fokuserar på de problem som flygpassagerare rapporterat till ECC-nätverket från 2014 till juni 2015.

  • Nätverket har också tagit fram ett gemensamt ställningstagande om flygpassagerarrättigheter, där vi ser behov av en revidering av EU-förordningen 261/2004, då förordningen i vissa aspekter är otydlig.

  • Nätverket har kartlagt var konsumenter kan driva en tvist med flygbolag utanför domstol.

  • Nätverket har tagit fram en rapport om resebokningar på nätet.

  • Många gånger är det just under resor som konsumenter handlar gränsöverskridande. Nätverket har därför tagit fram resetips. Konsumenter kan ta med tipsen i en rese-app.

Timeshare (andelsboenden) och långfristiga semesterprodukter

Timeshare och liknande avtal säljs ofta genom aggressiva försäljningsmetoder till turister på semesterorter. I lagen skiljer man på två olika typer av avtal; tidsdelat boende och långfristig semesterprodukt. Båda typerna omfattas av samma regler och har i princip samma skydd för konsumenterna.

Vår erfarenhet är att bolagen ofta försöker se till att avtalet de erbjuder inte ska omfattas av direktivets regler och den nationella lagstiftningen. Konsumenterna kommer troligen, efter att kontraktet är påskrivet, informeras om att de inte har någon ångerrätt och att direktivet inte är aktuellt för just den här typen av avtal. ECC-nätverket har genomfört en studie och kartlagt de typiska fällorna knutna till timeshare och liknande produkter. Studien resulterade också i värdefulla tips till konsumenter. Timeshare – Report

Timeshare Top Ten Tips

Ta del av relevant EU-lagstiftning

Källa: Konsument Europa

Granskad: 23 januari 2024