Handel inom EU

Konsument Europa jobbar bland annat med att informera och ge råd till konsumenter om deras rättigheter vid gränsöverskridande handel i ett annat EU-land, Island, Norge eller Storbritannien. Vi hjälper även till vid problem som kan uppstå.

Vill du ha hjälp med en konsumentfråga?

Reklamationsrättigheter

Oavsett om en konsument handlar på plats eller på distans har konsumenten rätt att reklamera en vara och ofta ingår garantier. ECC-nätverket har tagit fram en rapport om rätten att reklamera. Den belyser även garantier. Rapporten uppdaterades 2019.

Commercial warranties – Are they worth the money

Summary – Commercial warranties – Are they worth the money

Bilköp

Att köpa bil tillhör de större investeringarna i livet. Ofta lockar bättre priser och större utbud på andrahandsmarknaden till att köpa bil utomlands. Konsumenter behöver känna till sina rättigheter. De behöver även ha kännedom om övriga regler, till exempel om att registrera och försäkra bilen. ECC-nätverket har tagit fram en rapport om bilköp och praktiska råd till konsumenter. Det finns även specifik information om att köpa och registrera bil för varje land samlad hos ECC Frankrike.

Om bilköp på ECC Frankrikes webbplats

E-handel

Konsument Europa har i uppdrag att vara kontaktpunkt för e-handel. Det innebär att vi inte bara riktar oss till konsumenter utan också informerar företagare om konsumenters rättigheter vid e-handel.

Kontaktpunktsuppdrag

Rapporter för företagare och konsumenter om e-handel

E-handeln ökar hela tiden. Därför är det lockande för företag att erbjuda sina varor och tjänster i andra länder. Det kan dock vara svårt att ha koll på alla rättigheter och skyldigheter en företagare har i förhållande till en konsument i handel över gränserna.

År 2014 publicerade ECC-nätverket en rapport för företagare med praktiska checklistor och ett kunskapstest. Även en rapport som vänder sig till konsumenter publicerades. Nätverket tog även fram praktiska checklistor för konsumenter om e-handel samt om specifika ämnen, som dejting, obeställda varor och provpaket. Ämnena valdes utifrån hela nätverkets statistik på klagomål från konsumenterna runt om i EU.

E-commerce report – Highlights for traders

E-commerce report – Highlights for consumers

Checklist for consumers – General e-commerce

Checklist for consumers – Dating Websites

Checklist for consumers – Unsolicited products

Checklist for consumers – Free package samples

Otillbörliga affärsmetoder

Det förekommer en del vilseledande och aggressiva metoder där företag lockar med gratiserbjudanden eller andra lockerbjudanden. Konsument Europa informerar konsumenter om deras rättigheter och hjälper till med deras problem i samband med detta. Vi jobbar även ihop med andra tillsynsmyndigheter för att uppmärksamma konsumenter om metoderna.

ECC-nätverket har kartlagt vilseledande metoder som förekommer vid e-handel i en rapport från 2013 om bedrägerier och bluffar på nätet. Samtidigt undersökte Konsument Europa tillsammans med kontoren i Österrike, Belgien, Frankrike och Tyskland om det går att lita på "trustmarks". Trustmarks indikerar att det handlar om en webbshop som är certifierad och följer vissa regler. ECC-nätverket tog samma år fram en översikt över information om trustmarks i Europa.

Fraud in cross-border E-Commerce

Trust marks information to consumers

Trust marks report 2013 – “Can I trust the trustmark?”

Piratkopior  

När konsumenter handlar online är det inte alltid tydligt vad och från vem de köper. ECC-kontoren tar emot fall där konsumenter köpt förfalskningar och kopior utan att inse det. Många gånger tror konsumenten att webbshoppen ligger inom EU, men i själva verket finns den till exempel i Asien.  

Under 2016 deltog Konsument Europa i ett nätverksgemensamt projekt om piratkopior. Projektet leddes av ECC Belgien. Även ECC-kontoren i Kroatien och Italien deltog. Projektet syftade till att upplysa konsumenter om att vara vaksamma och tänka kritiskt kring bland annat pris och om något verkar för bra för att vara sant så är det antagligen det. Rapporten resulterade också i en broschyr med tips för att undvika köp av piratkopior på nätet.

Rapporten "The impact of counterfeiting on online consumer rights in Europe"

Broschyr med tips för att undvika att köpa piratkopior på nätet

Konsument Europa ingår i ett nationellt nätverk mot piratkopiering, tillsammans med sex andra statliga myndigheter.

Nationella samarbeten

Abonnemangsfällor

Abonnemangsfällor är erbjudanden om gratis eller billiga produkter som leder till dyra prenumerationer för den som tackar ja. Vanligtvis behöver konsumenten betala med sitt bankkort för att ta del av erbjudandet eller för att betala frakten för gåvan. Under 2017 ledde Konsument Europa ett projekt om abonnemangsfällor. ECC-kontoren i Danmark, Finland, Norge och Frankrike deltog.

Subscription traps in 6 EU countries

Konsument Europa diskuterade problemen med abonnemangsfällor i intressegruppen Pan-Nordic, som även diskuterar problem med kortbetalning.

Nationella samarbeten

Kortreklamationer

ECC-nätverket har kartlagt läget för kortreklamationer i de olika EU/EES-länderna. Kartläggningen handlar om möjligheten att få hjälp med återbetalning av banken genom en kortreklamation. Den visar på att de flesta länderna inom EU, Island och Norge har liknande rutiner för kortreklamationer samt att det finns möjlighet att få en tvist behandlad i ett alternativt tvistlösningsorgan. Det är också möjligt att vända sig till FIN-NET för vägledning om var gränsöverskridande finansiella tvister kan behandlas. FIN-NET är ett nätverk av klagonämnder och organisationer för lösning av finansiella tvister.

Om Fin-Net på EU-kommissionens webbplats

Vid betalning med kreditkort har konsumenten en lagstadgad rätt att med hjälp av banken få tillbaka sina pengar om säljaren inte respekterar konsumentens rättigheter. Vid betalning med debetkort finns inte en lagstadgad rätt att få hjälp av banken. Det finns dock interna regler i kortsystemen som ger banken en möjlighet, under vissa förutsättningar, att hjälpa konsumenten även om betalningen har skett med debetkort. 

Konsumenterna måste först själv försöka lösa problemet direkt med säljaren innan de kan be banken om hjälp. Detta oavsett om betalningen har skett med kreditkort eller debetkort. 

Chargeback in the EU/EEA

Ta del av relevant EU-lagstiftning

Källa: Konsument Europa

Granskad: 23 januari 2024